Promovent els valors transatlàntics, amb rigor i claredat

El Catalonia America Council (CAC) és una organització sense ànim de lucre independent i no partidista que aborda els reptes socials i polítics més importants que afronten Catalunya i els països de l’Amèrica del Nord mentre enforteix les seves relacions bilaterals. 

El CAC està organitzat i gestionat com una organització sense ànim de lucre 501 (c) (3) amb seu a Washington, DC i està finançat només  íntegrament amb aportacions privades. Per tant, Per això el Catalonia America Council agraeix qualsevol tipus de recolzament que ajudi a obrir i a consolidar el camí d'aquesta nova iniciativa. Agraïm els vostres suggeriments, propostes i idees que podeu fer-nos arribar a info @ catalanamerican.org

Les aportacions al CAC es poden fer aquí:

 

Missió

El Catalonia America Council (CAC) és una organització sense ànim de lucre independent i no partidista orientada exclusivament a abordar els reptes socials i polítics més importants que afronten Catalunya i els països de l’Amèrica del Nord, tot enfortint les seves relacions bilaterals.

El CAC creu que la relació transatlàntica ve marcada per valors compartits, per valors polítics arrelats en la llibertat, la democràcia i l’autogovern, i amb un esperit comú d’emprenedoria orientat a l’èxit econòmic i a la innovació. 

Aquests valors compartits guien la feina del CAC per afrontar els desafiaments socials i polítics més importants a ambdues comunitats, tot enfortint les relacions entre Catalunya i Amèrica del Nord.

 

4_PRESENTACION 22 FEB-10.jpg

Negoci i innovació

El CAC busca encoratjar la col·laboració en el sector privat entre Catalunya i Amèrica del Nord, en especial en referència als negocis i a la innovació. El CAC no ofereix serveis de consultoria, ni busca promoure empreses en concret, ni les seves agendes. En canvi, el CAC aspira a educar la seva comunitat sobre negocis rellevants, comerç i aspectes legislatius d’interès per a negocis catalans i nord-americans.   

 

 

 

4_PRESENTACION 22 FEB-12.jpg

Afers d’actualitat i reptes contemporanis 

El CAC vol intervenir en el desenvolupament dels esdeveniments socials, polítics i econòmics d’actualitat a Catalunya i a Amèrica del Nord per encoratjar el debat i la discussió a través d’actes públics, obra publicada i difusió. Tot al voltant dels reptes més urgents per ambdues comunitats, des de la democràcia fins als drets civils, i des de l’administració pública al comerç i a la inversió.

 

4_PRESENTACION 22 FEB-13.jpg

Imatge de marca i intercanvi internacional 

 

El CAC creu que l’intercanvi internacional encoratja una millor gestió de l’administració pública, obre portes a la col·laboració i proporciona accés a millors oportunitats als membres de les dues comunitats en un món globalitzat. Sota aquesta premissa el CAC encoratja i promou l’intercanvi transatlàntic oferint oportunitats per establir connexions, col·laboracions i solucions pragmàtiques al món polític, laboratoris de pensament, institucions acadèmiques, organitzacions sense ànim de lucre rellevants i a periodistes. 

 

4_PRESENTACION 22 FEB-09.jpg

Periodisme

"La nostra llibertat no es pot conservar sense la llibertat de premsa, ni s’ha de limitar sense el perill de perdre-la" - Thomas Jefferson, 1786.  

 

Ja fa centenars d’anys que l’anomenat quart poder ha desenvolupat un rol vital en la creació d’una societat informada. L’actual clima social i polític fa que aquest rol tingui més importància que mai. Una premsa lliure assegura el trànsit sense embuts de la informació, passa comptes a aquells amb influència i combat els perills de la manipulació mediàtica i de la desinformació. És per això que el CAC busca ajudar a periodistes catalans i nord-americans no només per garantir la transmissió d'informació de qualitat entre Catalunya i Amèrica del Nord, sinó també perquè la seva feina té la capacitat de millorar la qualitat de la democràcia en els seus respectius països.